mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

VOORWOORD EN HISTORIEK

In 2005 werd MDO Techniek opgericht door eigenaar en zaakvoerder Peter Speecke. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie voornamelijk op de montage, demontage en het onderhoud van magazijnstellingen, platformen en andere logistieke systemen. Doorheen de jaren kende het bedrijf een stevige groei en evolueerde naar een sterke KMO met een nadrukkelijk familiaal karakter, waarbij doorgedreven innovatie één van de absolute pijlers is.


Het bedrijf kende een constante omzetgroei en ook de diversiteit aan diensten en activiteiten breidde zich jaar na jaar uit. In 2018 werd in Nederland een afdeling van MDO Techniek opgericht om ook daar aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Om de klanten nog beter te kunnen bedienen, werd in 2019 beslist om MDO Techniek op te splitsen in een aantal bedrijven met elk hun expertise en/of regio.

Bedrijf

Het algemene beheer komt in handen van MDO Group. De activiteiten van MDO Techniek worden voortgezet door MDO Technics. Door de grotere focus op internationalisering besloten we bij de opstart van MDO Group en haar dochterondernemingen om een Engelstalige naamgeving toe te passen.

Het doel is om al onze klanten te kunnen behelpen in een straal van 750 km rond Zottegem, waar onze hoofdzetel is. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden. MDO Group is momenteel werkzaam in de Benelux, Frankrijk én Duitsland.

Het hoofdkantoor van MDO Technics is in België te Zottegem, maar er is eveneens een vestiging in Nederland te Breda én sinds eind 2019 in Frankrijk te Boeschepe. Na een succesvolle start in Nederland besloot MDO Group immers een identieke onderneming op te richten in Frankrijk.

Daarnaast werden de dochterondernemingen MDO Move (industriële verhuisprojecten, magazijninspecties en projectbegeleiding), MDO Software (magazijnapplicaties) en MDO Utilities (HVAC, sanitair, elektrotechniek en modulaire wandsystemen) opgericht, die zich elk specialiseren in specifieke diensten. Zie verder voor meer informatie of neem een kijkje op hun respectievelijke website.

MDO Group to MDO Technics

Verhuisfirma MDO MOVE

MDO Move werd opgericht in 2018 als onderdeel van MDO Group met als doel zich te focussen op enkele specifieke activiteiten en deze te optimaliseren.

MDO Group streeft ernaar een totaaloplossing op vlak van magazijninrichting en -beheer aan te bieden en kan daarvoor beroep doen op de verschillende dochterondernemingen. Daar waar MDO Technics zich hoofdzakelijk richt op het monteren en demonteren van opslagsystemen, biedt MDO Move een aantal ondersteunende diensten aan die onze klanten assisteren bij het beheer van hun magazijn.

Bedrijfsstructuur MDO Move
MDO Move Info Verhuis 1

Zo specialiseerde MDO Move zich onder andere in verschillende types van industriële verhuisprojecten, nationaal én internationaal. Net zoals zusterfirma MDO Technics werkt MDO Move in een werkgebied van 750 km rond de hoofdzetel in Zottegem. Wij gaan waar de klant ons brengt!

Zowel voor de fysieke verhuis op zich, alsook voor de begeleiding en coördinatie van uw professionele verhuisprojecten bent u bij MDO Move aan het juiste adres. Onze vakkundige consultants en projectcoördinatoren nemen de regie van A tot Z in handen zodat uw bedrijf in de mate van het mogelijke operationeel blijft en minimale hinder ondervindt.

Daarnaast kan u bij MDO Move ook terecht voor uw (periodieke) magazijninspecties. Hiervoor beschikken we over VCA-gecertificeerde inspecteurs die u aan de hand van een eigen ontwikkelde digitale applicatie een gedetailleerd verslag bezorgen.

Op basis van dit inspectieverslag kunt u de nodige herstellingen laten uitvoeren en de veiligheid van uw magazijn garanderen.

MDO Move Info Inspectie

U beschikt nog niet over een gedigitaliseerd magazijn? Ook hierbij kan MDO Move u assisteren! We maken een grondige analyse van uw magazijn (indeling magazijn, soorten opslagsystemen, inventarisatie en visualisatie van artikelen met bijhorende specificaties, ...) en zorgen voor de correcte input van de verzamelde data, zodat deze gekoppeld kan worden aan een beheersysteem (ERP, WMS).

MDO Move kan ook helpen bij het ontwerpen en bevestigen van geschikte labels voor de locaties en artikels in uw magazijn. Labels met QR-codes of barcodes worden immers steeds vaker gebruikt om met deze beheersystemen te communiceren.

MDO Move Info Digitalisering 2

Naast bovenstaande diensten biedt MDO Move ook projectbegeleiding en advies aan met betrekking tot magazijninrichting (indeling magazijn, keuze opslagsystemen, opvolging montage) en verhuisprojecten.

Onze consultants treden op als communicatiespil tussen de verschillende betrokken partijen (opdrachtgever, klant, uitvoerende krachten en externe partijen, ...) en zorgen zo voor een vlot verloop van uw project met veel aandacht voor time management, verslaggeving en evaluatie.

Consultancy magazijninrichting 2

Aanpak en Troeven

Door zijn uniforme aanpakstreeft MDO Move er naar om u steeds de meest weloverwogen oplossingen aan te bieden om uw project tot een goed einde te brengen. Deze aanpak wordt gekenmerkt door een vast traject:

 • Kennismaking met de klant
 • Bezoek ter plekke
 • Duidelijke offerte en marktconforme tarieven
 • Grondige werfvoorbereiding
 • Professionele uitvoering met tussentijdse evaluatie en opvolging
 • Eindevaluatie

Zo kan MDO Move een kwalitatieve oplossing garanderen of het nu gaat om een klein, middelgroot of groot project.

Aanpak en troeven
Troeven icons

Hiervoor kunnen we steunen op een jarenlange expertise en een reeks troeven die in de loop der tijd werden opgebouwd:

 • Sterk team om snel en efficiënt te handelen
  • Chef-monteurs, monteurs, coaches, inspecteurs, elektrotechniekers, projectleiders, consultants, verhuizers, …
 • Infrastructuur met moderne apparatuur
  • Ruim gebouw, verschillende bedrijfsvoertuigen, transportmogelijkheden, hijs -en hefwerktuigen, …
 • Omgeving met focus op digitalisering
  • Gedetailleerde digitale dagrapporten en online opleveringen, mobiele controle van goederenstroom, evaluatie-app voor duidelijke en efficiënte nacontrole, …

VCA** CERTIFICAAT

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu) en is een compleet programma, waarbij dienstverlenende bedrijven structureel en objectief gekwalificeerd worden op basis van hun VGM-beheersysteem.

MDO Move voldoet aan alle voorwaarden en is VCA** (2 sterren) gecertificeerd.

Enkele voorwaarden om dit certificaat te verkrijgen, zijn o.a.:

 • Beschikken over een RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)
 • Logboek bijhouden van arbeidsongevallen, werkplekinspecties, etc.
 • Operationele medewerkers beschikken over een VCA basis diploma
 • Leidinggevenden beschikken over een VCA VOL diploma
 • Periodieke keuring van middelen en materiaal
 • Doelstellingen op VGM-gebied opstellen en realiseren
VCA certificaat logo

Werkgebied

Werkgebied

MDO Group zet sterk in op de internationalisering en heeft in het algemeen een werkgebied van 750 km rond de hoofdzetel in Zottegem. Dit maakt het mogelijk om landgrensoverschrijdend dezelfde services aan te bieden.

MDO Move is werkzaam in de Benelux, Frankrijk én Duitsland.

Bedrijfsinformatie

 • STATUTAIRE NAAM: MDO Software Solutions BVBA
 • STATUTAIRE ZETEL: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • FEITELIJK ADRES: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • POSTADRES: Ballingsweg 9, 9620 Zottegem België
 • TELEFOONNUMMER: +3292690688
 • EMAIL ADRES: move@mdogroup.eu; invoice@mdogroup.eu (facturatie)
 • WEBSITE: www.mdomove.eu
 • REKENINGNUMMER: IBAN BE53 7340 4474 0853
 • AANNEMERSREGISTRATIE: 0690741453
 • BTW NUMMER: BE0690.741.453
FIT Entiteitslogo op3lijnen EN

With the support of Flanders Investment & Trade