mdo-logo-mask
mdo-logo-mask

Informatie

Onze VCA-gecertificeerde inspecteurs doen een visuele inspectie van uw magazijn en registeren hierbij alle defecten en andere gebreken. Bij elke inspectie geven wij u advies met betrekking tot het onderhoud en de veiligheid van uw opslagsystemen. Daarnaast geven wij ook aanbevelingen in verband met uw magazijninrichting. Hierbij hanteren wij de Europese norm NBN-EN 15635 en beoordelen wij of de opslagsystemen voldoen aan de gestelde eisen met als doel dat deze veilig kunnen worden gebruikt.

Onze inspecteurs hebben de opleiding ‘keurmeester magazijnstellingen en stalen opslagsystemen’ genoten.

Een visuele inspectie gebeurt doorgaans vanop grondniveau, maar op vraag van de klant kunnen wij de inspectie eveneens doen op hoogte aan de hand van een schaarlift.

Basis en inhoud van onze inspectie

 • Visuele controle van de staat van de elementen, verbindingen en bevestigingen.
 • Toleranties volgens de norm NBN-EN 15635
 • Nazicht van de gebruikelijke opschriften

Voor meer informatie omtrent de beoordeling van schade bij magazijnstellingen, klik hier.

Certificaten 3

Digitale applicatie

De inspectie wordt uitgevoerd a.d.h.v. een digitale applicatie die wij specifiek hiervoor ontwikkeld hebben. Deze app genereert onderstaande documenten:

 • Inspectieverslag met foto’s en aanbevelingen
 • Overzicht van alle defecten met kleur code (groen, oranje, rood)
  • ROOD: Zeer ernstige beschadiging, onmiddellijk de belasting wegnemen.
  • ORANJE: Ernstige beschadiging. Zo snel mogelijk te herstellen, uiterlijk binnen 4 weken.
  • GROEN: Lichte beschadiging, op te volgen bij volgende inspectie.
 • Lijst van defecte onderdelen
Digitale applicatie 2

Inspectieverslag

Een inspectieverslag bevat specifiek onderstaande zaken:

 • Locaties (Magazijn, zone, rij, sectie, niveau)
 • Defecten
 • Afbeelding defect
 • Gradatie defect op basis van kleur (groen, oranje, rood)
 • Onderdeel met beschrijving merk, type en afmetingen
 • Type defect (bv. geplooid) of aanbevolen actie (bv. vervangen)
 • Aantal defecte onderdelen
 • Omschrijving (extra informatie)
Inspectieverslag

Aandachtspunten tijdens een inspectie

De visuele controle wordt steeds uitgevoerd vanaf de grond, tenzij er aanwijzingen zijn voor een uitgebreide controle over de volledige hoogte. Dit steeds mits gebruik van een veilig toegangsmiddel (hoogtewerker, stelling, ladder, etc.). Klimmen via de magazijnstelling of stijlen is nooit toegelaten.

De volgende zaken worden gecontroleerd:

 • Visuele controle op vervorming van de staanders, liggers, diagonalen, schoren, legborden, draagarmen, etc. in functie van het classificatiesysteem
 • Overbelasting en ongelijkmatige belasting in functie van het classificatiesysteem
 • Aanrijschade
 • Loodrechte stand van de stijlen
 • Staat van vulplaten en ankers
 • Staat van de magazijnvloer
 • Aanwezigheid van de borgpennen in de stijlen/liggers
 • Staat van de aanrijdbeveiligingen
 • Staat van de lasnaden
 • Aanwezigheid belastingbord met correcte info
Defecten